• Poznej tajemství života bez ne-mocí...

Napadlo tě někdy, co ještě může být příčinou ne-moci?

CO TVÉ TĚLO
OPRAVDU POTŘEBUJE?

23.4.2024od 20:00

Kranio
sakrální
terapie

Kranio sakrální terapie neboli Cranio Sacral Therapy, v překladu z latiny lebko-křížová terapie, je nejen velmi příjemnou a relaxační metodou typu jemná energetická masáž, ale hlavně velmi účinnou léčebnou i preventivní metodou pro dospělé i malé děti na celou škálu potíží, se kterými si klasická medicína neví rady, a to zejména psychosomatického původu. Současně, při pravidelném docházení jednou za cca dva týdny, začíná klient využívat kapacitu svého mozku na více procent než je běžné. Obě hemisféry začínají rovnocenně spolupracovat a vynášet do vědomí vnitřní moudrost a schopnost využívat náš skrytý potenciál. V podvědomí a na buněčné paměťové úrovni se odblokovávají staré nezdravé programy, jako když vymažete nepotřebný program z PC a nainstalujete antivirový program, čímž se zkvalitňují vztahy s okolím i k sobě. Zvyšuje a rozšiřuje se vědomí a dochází k růstu osobnosti a vědomému kontaktu s naším Vyšším Já, což vede k větší vyrovnanosti a moudrosti. A k tomu stačí si lehnout a nechat se unášet hlubokou a jemnou terapií.

Jedno ošetření a konzultace trvá 90 minut, objednávejte se zde.

Moje služby NEJSOU vhodné pro labilní jedince, osoby užívající psychofarmaka, a ani pro pravidelné uživatele prášků na spaní.

 • Kdy Vám může pomoci kranio sakrální terapie
 • Cirkulace mozkomíšního moku, CST rytmus, autoregulační systém, podvědomí
 • Kranio sakrální terapie z odborného medicínského pohledu
 • Vztah kranio sakrální terapie a centrální nerovové soustavy
 • Kranio sakrální terapie z duchovního hlediska
 • Lze kranio sakrální terapií ublížit? Jaké jsou kontraindikace?
 • Úspěšnost a účinky kranio sakrální terapie
 • Uvolnění za pomoci automatické kresby
 • Frekvence návštěv a délka ošetření

Kdy Vám může pomoci kranio sakrální terapie

 • bolesti a potíže nejrůznějšího původu dospělých i dětí
 • téměř veškeré potíže spojené s nervovým systémem – rozepsány níže
 • veškeré potíže psychosomatického původu
 • zklidní, odblokuje traumata uložená v podvědomí a problémy těla i duše s tím související, čímž se odstraní nejen potíže, ale i jejich pravá příčina
 • bolesti kloubů a páteře (např: artróza, skolióza, výhřezy plotének, ústřel, atd.)
 • bolesti hlavy, migrény, bolesti žaludku, potíže s trávením, atd.
 • dýchací potíže, astma, alergie, záněty (dutin, středního ucha,...)
 • detoxikační účinky
 • PMS, hormonální poruchy, noční pomočování
 • poruchy rovnováhy a koordinace pohybů, závratě, špatná artikulace, křeče, tiky
 • různé poruchy zraku, sluchu, které se nelepší klasickou léčbou
 • nemoci způsobené utlačením nervů nebo špatným prokrvením některé části mozku
 • včetně následků mozkových příhod (pozor, terapie může být zahájena až po několika měsících po rekonvalescenci z mozkové příhody! – viz kontraindikace)
 • vysoký/nízký krevní tlak
 • problémy s čelistním kloubem, se zuby
 • traumata a posttraumatické syndromy
 • poruchy učení, poruchy koncentrace, hyperaktivita
 • problémy s otěhotněním, impotence
 • v těhotenství příprava na porod, zpracování porodního traumatu
 • podpora léčby závislostí
 • posílení celkové imunity a vitality organizmu
 • psychické i fyzické napětí, stres, chronická únava, nespavost, strachy a úzkosti, emoční labilita, deprese
 • mentální retardace, epilepsie, autismus, Parkinsonova choroba, atd.
 • Kranio sakrální terapie má silný relaxační a meditativní efekt a je velmi vhodná jako součást procesu osobního a duchovního růstu a pro pocit pohody a štěstí
 • Zvyšuje duchovní uvědomění, "probouzí"

Cirkulace mozkomíšního moku, CST rytmus, autoregulační systém, podvědomí

V kranio sakrální terapii (CST terapii) se využívá kranio sakrálního rytmu, což je pulsace mozkomíšního moku. CST rytmus je nadřazen dechu i srdečnímu tepu a všem pochodům v těle, mysli i podvědomí. Dá se říci, že CST rytmus je hlavním ukazatelem a korektorem kvality fungování našeho vnitřního počítače řídícímu veškeré procesy. Proto hovořím o autoregulačním systému, jehož korekcí se nastaví samouzdravující proces. Terapeut pracuje speciálními jemnými doteky na konkrétních místech těla. Pro zkušeného terapeuta je to hračka, pro začínajícího terapeuta je to velmi náročná záležitost na koncentraci, vnímavost a přesnost odhadu. Nezasvěcenému člověku lze jen velmi obtížně vysvětlit, co terapeut konkrétně provádí a proč, jde o složitý mechanizmus, i když to tak na pohled nevypadá. Klient leží a vnímá jemné doteky na hlavě a na těle (přes oblečení) a může (ale nemusí) mít různé prožitky a vize, neboť se místy čistí staré škodlivé programy z podvědomí. Je to příjemná a bezpečná metoda, které se nemusíte bát, a zároveň jedna z nejúčinnějších na bolesti a potíže, se kterými si už nevíte rady s léky i lékaři i bez nich. Ve vyspělých zemích světa je kranio sakrální terapie velmi ceněna a bývá součástí klasického zdravotnictví. Tato metoda je složitější než si zde mohu dovolit popsat, zahrnuje v sobě znalost anatomie lebky a nervové soustavy, a ve své komplexnosti i celou řadu znalostí z alternativní i východní medicíny. Kromě toho musí mít terapeut schopnost vnímat dotekem nesmírně jemné změny a pohyby v těle, na jeho povrchu i v energetických obalech. Při uvolňování fascií a blokád využívám reflexní a akupunkturní body na těle, čakrový systém, a pokud je to dovoleno vyšším vědomím – odstraňuji nežádoucí entity z aury, což není běžná součást terapie, ale je to velmi užitečné, často dokonce i stěžejní. Je obecně známé, že Kranio sakrální terapií nelze ublížit ani dítěti. Kontraindikací je pouze čerstvý nedoléčený úraz či operace hlavy, mozku, páteře. Tato metoda není invazní, nemanipuluje s klientem, nedělá nic, co organizmus sám nechce, naslouchá mu a nikdy nejde proti němu. Pomáhá mu nastartovat samoléčebný autoregulační systém, který selhal a uvádí jej komplexně do rovnováhy, nikoli pouze jeho část. Po kranikosakrání terapii odchází většina klientů, kteří přišli s bolestí, s pocitem, že se znovu narodili. Většinou je však potřeba více sezení, záleží na typu řešeného problému. Princip kranio sakrální terapie

Otcem kranio sakrální terapie je neurochirurg doktor John E. Upledger. Pracuje se s mechanizmy propojujícími "tělo a duši", jejichž hlavní součástí je nervová soustava a energie, kterou je oživována, tedy elektrická energie organizmu. Klient při terapii leží v pohodlném oblečení, většinou na zádech, na měkkém lehátku. Kranio sakrální terapie nepracuje násilím, naopak jemně pomáhá organizmu nastartovat jeho vlastní samoléčebný systém. Vysvětlení je jednoduché na následujícím příkladu: Když nám někdo něco vnucuje, vyvolává to náš odpor, tudíž si buď nic vnutit nenecháme, nebo necháme, ale jen dočasně, protože nemáme dost energie na odpor a vzdorování. Ve výsledku ale cokoli, co nám bylo vnuceno, tak jako tak natrvalo s vnitřním přesvědčením nepřijmeme. Stejné je to i s naším organizmem. Když nám je však pomáháno do té míry, do jaké si sami určujeme a do jaké pomoc ochotně přijímáme, jde všechno snadněji a něco dokonce bez cizí pomoci nezvládneme vůbec. Takto funguje kranio sakrální terapie. Organizmus do ničeho nenutí, on ví sám nejlépe, co potřebuje ke zdraví a harmonii, terapeut mu jen pomáhá v tom, co sám bez cizí pomoci nezvládne, na co nemá dost síly a co od terapie ochotně přijímá. Vysokou harmonizační a léčebnou účinnost jemné kranio sakrální terapie lze vysvětlit i na těchto příkladech: Malá křehká rostlinka prorazí tvrdou zem, ba i skálu silou tak jemnou, avšak významnou, že si to neumíme představit. Jen si však zkuste silou úderu pěsti prorazit tvrdou zem či skálu... Laskavostí zpravidla dosáhneme většího a hlavně trvalejšího účinku než silou a donucováním a nemůžeme napáchat škody. Kranio sakrální terapie je metoda velmi laskavá a účinná. Celý svět spěje ke zjemňování všech technik ve všech směrech a rozvoj je čím dál rychlejší, vždyť kdo by si uměl ještě nedávno představit mobilní telefon se všemi jeho funkcemi, možnosti PC a internetu atd. Vše, co nejen skeptikům nedávno připadalo nemožné, je dnes skutečností a jde čím dál rychleji kupředu. Věda využívá poznatků o elektrické energii a neviditelných energetických vlnách a částečkách a ze satelitu je ovlivňován celý svět, tak proč nenaslouchat energii těla, která neustále oživuje nervovou soustavu a nevyužít možnosti naší nervové soustavy a její oživující energie ke zdraví, když jde navíc o prastaré léčebné poznatky, které se dnes čím dál více oprašují a zdokonalují a dostávají vědecký podklad díky novým poznatkům na poli moderní medicíny a fyzioterapie, když se navíc výzkumem v oblasti přirozených terapií nedevastuje příroda ani netrápí pokusná zvířata. Starověk i středověk jsou dávno za námi, proto ve všech směrech ustupují tvrdé metody před jemnými a účinnějšími a také více lidí a více vědců si toto na základě svých zkušeností uvědomuje. Vzdorují jen konzervativci, ovšem i ti časem podlehnou. Znám dost lidí, kteří před časem tvrdili, že si nikdy nepořídí mobilní telefon. Dnes neznám nikoho, kdo by jej nepoužíval.

Kranio sakrální terapie z odborného medicínského pohledu

Pokud se na věc podíváme z odborného a pragmatického hlediska, pak kranio sakrální terapii lze zařadit na rozhraní mezi alopatickou osteoterapii (klasická medicína) a psychofyziologickou autoregulaci (alternativní medicína). "Cranium" je latinsky lebka, "os sacrum" je kost křížová, odtud tedy název kranisakrální terapie (neboli Craniosacral Therapy). Kranio sakrální terapie funguje na principu využití znalosti cirkulace mozkomíšního moku, jinými slovy kranio sakrálního rytmu, tedy jeho frekvence a kvality, v jakých je mozkomíšní mok vstřebáván cévami "do" a "z" prostoru tvrdé pleny mozkové, která tvoří výstelku lebky a páteřního kanálu. V tvrdé pleně mozkové (dura mater) se neustále obměňuje mozkomíšní mok (likvor), v němž volně plave mozek a mícha jako "pulec ve vodě". Normální rytmus cirkulace mozkomíšního moku probíhá ve frekvenci 6 až 12 cyklů za minutu, a když to hodně zestručním, lze říci, že "se rozpíná a stahuje" stejně rychle a se stejnou intenzitou do obou směrů (ven i dovnitř) a díky rezonanci jej lze vnímat všude na těle. Citlivé ruce terapeuta vnímají kranio sakrální rytmus i přes oblečení a následně mohou ovlivňovat jeho kvalitu i frekvenci v případě, že zjistí nepravidelnost či disharmonii. Je to velmi důležité, protože nerovnováha kranio sakrálního rytmu může mít na svědomí řadu, dokonce většinu veškerých zdravotních i psychických potíží, které byste si s ní leckdy ani nespojovali a úpravou rytmu se postupně upraví všechny životně důležité pochody v těle.

Vztah kranio sakrální terapie a centrální nerovové soustavy

Centrální nervová soustava řídí a ovlivňuje, podobně jako počítačový program, všechny pochody v těle. Nervový systém je nejdůležitější komunikační a koordinační sítí našeho organizmu a je neustále oživován elektřinou. Představte si, že kdyby všechny nervy těla byly spojeny za sebou, mohly by dvaapůlkrát obtočit zeměkouli! Když se řekne "nervy či nervová soustava, laik si zpravidla představí jen psychiku a řekne mi: "Ale já nejsem blázen". Jenže tato představa o nervové soustavě je velkým omylem laiků, nervy jsou všude v těle, ovlivňují pohyb, bolest, funkci všech vnitřních orgánů a všech vnitřních i vnějších pochodů a projevů v těle, vědomých i nevědomých, zdaleka nesouvisí jen s psychikou. Na správném fungování CNS a nervové sítě závisí všechny životně důležité soustavy, příslušné orgány, jejich funkce i psychická pohoda. Mozek nepřetržitě přijímá a vysílá do všech koutů našeho těla signály o tom, co se kde děje a co je potřeba vykonat. Když není v pořádku přenos nervových impulsů, nastává nerovnováha a porucha našeho těla, všechny pochody v těle jsou vzájemně propojeny a na sobě závislé a musí fungovat jako správně seřízený a namazaný stroj. Uvedením nervové soustavy do rovnováhy lze nastartovat správné fungování celého organizmu a tím i jeho samoléčebný proces.

Kranio sakrální terapie z duchovního hlediska

Zkušenostmi s kranio sakrální terapií bylo objeveno, že zvyšuje duchovní uvědomění člověka a jeho vnímavost. Při terapii se rozpouští bloky v mysli a protože nervy jsou všude v těle, i mysl ukládá svoje zážitky a myšlenky do těla. Díky tomu více chápeme souvislosti. Při určitém významném prožitku se myšlenka, která nás v těch okamžicích napadla a emoce, která byla vyvolána, uloží do buněčné paměti, podobně, jako se ukládají data do paměti v PC. Tato energie pak může v těle páchat škody. Je potřeba ji uvolnit, aby měla možnost odejít. Toto uvolnění se při kranio sakrální terpii děje spontánně, což pomáhá k uvolnění a očištění podvědomí, odblokování energie a ozdravení dané části těla, která byla s myšlenkou a nepříjemným zážitkem spojena. Při hladkém a bezchybném toku energie meridiánem, se oživí a uzdravují všechny orgány, které k danému meridiánu náleží, což je starý známý poznatek, na němž je založena například účinná čínská medicína.

Lze kranio sakrální terapií ublížit? Jaké jsou kontraindikace?

Tato metoda je zcela bezpečná i pro děti, nemůže klientovi ublížit. Kontraindikací je pouze momentální nedoléčený úraz a čerstvá operace hlavy či páteře a také nedávná mozková příhoda, mozková mrtvice (do 4 měsíců po) a také podezření na krvácení do prostoru lebky. Žádné jiné kontraindikace nejsou známy. Po úplném doléčení výše zmíněných příhod, nemocí, úrazů a operací je naopak kranio sakrální terapie velmi vhodné a užitečné zařadit. Terapeut pracuje zásadně vždy v souladu s biorezonancí těla a kranio sakrálního rytmu a nikdy nejde proti němu, do ničeho jej nenutí, vždy mu pouze pomáhá sladit se do rovnováhy, a tím upravit tělesné pochody a nervovou soustavu tak, aby nadále organizmus pokračoval sám nově a správně. Kranio sakrální terapie se provádí na lehátku, klient je oblečen v pohodlném oblečení a leží většinou na zádech. Jde o fyzioterapeutickou léčebnou a preventivní metodu, v ČR zatím vnímanou spíše jako metodu alternativní medicíny, v zahraničí – Švýcarsko, Itálie, Německo, USA – je vyučována a praktikována i ve zdravotnictví. Od terapeuta vyžaduje kromě schopnosti vnímat dotekem velmi jemné změny (na pomezí hmoty a energie), také určitou znalost anatomie – zejména lebky, kostry, mozku, nervové soustavy, a pohybového aparátu. Neurochirurg doktor J.Upletger (otec terapie na konci 20.století) zde využívá nejnovější objevy medicíny na poli centrální nervové soustavy a fascií (fascie = závěsný systém všech "součástek" těla, při jehož narušení vnikají bolesti a poruchy.)

Úspěšnost a účinky kranio sakrální terapie

V ČR není kranio sakrální terapie zatím příliš rozšířená, ačkoli procento úspěšnosti léčby touto terapií je v porovnání s klasickou medicínou v řadě případů vyšší, a to zejména u psychosomatických potíží, stresu, alergií, bolestí pohybového aparátu – klouby, kosti, svaly, veškerých potíží nervového původu, vleklých bolestí hlavy, různých psychických poruch, depresí, nespavosti, chronické únavy, některých chronických bolestí břicha, zad a hlavy neurčité diagnózy, atd. To však neznamená, že pomůže vždy a na všechny zdravotní potíže. Rozumné je přistoupit ke kranio sakrální terapii ve chvíli, kdy jste absolvovali různá vyšetření v rámci klasické alopatické medicíny, a všechna vyšetření skončila ve slepé uličce, kdy klasická medicína selhala a neví si s vámi rady nebo tehdy, kdy jste zavaleni spoustou léků s vedlejšími účinky, které vám navíc příliš nepomáhají nebo když vám je doporučena operace, která pro vás není životně nutná a nezbytná, pak je na místě nejprve vyzkoušet kranio sakrální terapii. Kranio sakrální terapie je součástí kauzální medicíny, tzn.: Jde k příčině, ke "kořeni" problému a tuto příčinu vidí především v naší mysli. Vnímá tělo a duši jako celek, proto je úspěšnější ve vyléčení či zmírnění potíží než klasická medicína, která většinou bere v potaz jen část těla vytrženou z kontextu celku. Kranio sakrální terapie je metoda, kdy se tělo začne léčit samo, protože je mu jemně pomoženo nalézt cestu k uzdravení a harmonii. Je mu jemně "ukázána" cesta z bludného kruhu ven. Při kranio sakrální terapii dochází k samouzdravování takovou rychlostí, jaká je pro naše tělo i duši nejoptimálnější. Někdy se stane, že se nejprve problém nechce pohnout, potíže se mohou i dočasně zhoršit v důsledku přirozené detoxikace nebo se přemístí do jiného "kouta" těla, to je naprosto normální postup, ale s každou další návštěvou se potíže zlepšují. Terapeut sleduje, co mu tělo říká a pomáhá jen do té míry, do které je mu dovoleno, proto je metoda naprosto bezpečná a šetrná. Úspěch závisí na pravidelnosti a důsledné docházce dle domluvy s terapeutem. Kranio sakrální terapie je také velmi vhodná v případě, že chcete zvyšovat svoje duchovní uvědomění.

Uvolnění za pomoci automatické kresby

Pokud ani tato metoda úplně nepomůže od potíží, pak po dohodě s klientem lze přistoupit k vědomému odblokování psychických a emocionálních blokád z minulosti pomocí Automatické kresby a jejího vlivu při současném sledování a upravování kranio sakrálního rytmu a jeho reakcí na podněty a vzpomínky. Odstraní se tak příslušný program v podvědomí, vzorec chování, který soustavně narušoval volný průtok energie některými vnitřními orgány, a tím se upraví jejich funkce do normálu a ustanou chronické potíže s tím související. Tímto způsobem je možné uzdravovat i mezilidské vztahy, které klienta trápí.

Frekvence návštěv a délka ošetření

Doporučuji sérii návštěv v odstupu 1 až 2 týdnů po 90 minutách do odeznění potíží. Preventivně na zvýšení imunity, proti stresu či depresím a na celkové vyvážení vnitřní harmonie 1x měsíčně nebo méně často. Délka  je 90 minut a objednat se můžete zde.

Ve vyjímečných akutních případech je nutno zpočátku i vícekrát týdně. Na sebe si raději vemte pohodlné oblečení, terapie se provádí většinou vleže na zádech. Klient leží klidně, nijak výrazně s ním nemanipuluji.